My Cart

Close

Free standard shipping in EU & UK

Tagastamine ja vahetamine

 

Kui KiRiVOO e-poest ostetud toode ei vasta Kliendi ootustele, siis on tal õigus see ümber vahetada samaväärse toote vastu või tagastada kuni 14 päeva jooksul peale saadetise kättesaamist. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest Kliendile. 

Tagastamissoovist tuleb teavitada kirjutades e-posti aadressile shop@kirivoo.com. Kirjas tuleb ära märkida:

  • Kliendi ees- ja perenimi;
  • Tellimuse number ja kuupäev;
  • Toote nimi;
  • Tagastamise või vahetamise põhjus.

Klient peab tagastama toote terves originaalpakendis koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga ja kõikide toote juurde kuuluvate osadega. Toote tagastamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on küljes kõik saadetisega kaasas olnud etiketid. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisandunud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt ehk kõik tooted. Rikutud toodet ei ole võimalik tagastada. Kui originaalpakend on kahjustunud, siis tuleb Kliendil kompenseerida pakendi kulu. Kõik see ei piira Kliendi õigusi kui toode on vale või defektiga.

Seejuures juhime tähelepanu, et KiRiVOO pakub ka personaliseeritud ja eritellimusel (personaalne mõõt, eridisain) tooteid, mida ei saa ümber vahetada ega tagastada. 

NÕUETELE MITTEVASTAVAD TOOTED

KiRiVOO poolt müüdud toodetele kehtib 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba Kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.

Kui asi ei vasta tingimustele, võib Klient nõuda KiRiVOO´lt asja parandamist või asendamist. Juhul, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või asja parandamisega/asendamisega põhjustatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, siis on Kliendil õigus nõuda raha tagastamist.

Asja puuduse ilmnemisel peab Klient hiljemalt kahe kuu jooksul sellest KiRiVOO e-poodi teavitama ehk saatma pretensiooni e-mailile shop@kirivoo.com. Seejärel informeerib KiRiVOO Klienti edasi, kandes ise defektse/vale toote postitamisega seotud transpordikulud. Korrektne toode toimetatakse Kliendile kohe kui defektne/vale asi on jõudnud KiRiVOO kätte. 

KiRiVOO ei vastuta:

  • Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
  • toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Kui KiRiVOO ja Klient ei jõua kokkuleppele, siis on võimalik kaasata kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud tasub see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

KiRiVOO jätab endale ka õiguse loobuda toote parandamisest või asendamisest. Sellisel juhul tagastab KiRiVOO viivitamatult raha Kliendile.

TOOTE TAGASTAMINE

Klient peab kandma tagastamisega seotud kulud kuni 10€ ulatuses. Kui tagastuskulud on suuremad, siis tasub ülejäänud osa KiRiVOO. Seejuures tuleb jälgida, et Klient on tagastamise soovist teatanud ja tagastamine on toimunud KiRiVOO poolt aksepteeritud meetodeid kasutades. Üldjuhul toimub tagastamine sama kanalit pidi nagu tellimisel. 

Kui Klient on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea KiRiVOO Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

KiRiVOO toode tuleb tagastada vastavalt KiRiVOO e-mailis saadetud juhenditele ja märgitud asukohta. Kui Klienti pole teisiti informeeritud, tuleb toode tagastada sellele aadressile: Cloud Factory (Kirivoo OÜ) Pärnu mnt 139e/13, 11317 Tallinn, Estonia.

RAHA TAGASTAMINE

Raha tagastamine toimub peale KiRiVOO e-poe poolset kauba kontrollimist. KiRiVOO tagastab Kliendi poolt tasutu (koos postikuluga) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtteni. Kui makse ei laekunud, siis palume kirjutada shop@kirivoo.com. KiRiVOO võib maksega viivitada kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud (VÕS § 56).

Kui Klient taganeb tellimusest osaliselt, siis toimub transpordikulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest. Näiteks tarbija tellis 3 asja ja neist ühe soovib tagastada, siis tuleb koos kauba hinnaga tagasi maksta 1/3 kättesaamise postikulust.